Coaching

Hvad er Executive Coaching?

Executive Coaching:

 • er en dialogform og udviklingsmetode, der tager afsæt i dine / dit teams konkrete udfordringer og ønsker om udvikling og resultatskabelse
 • coaching og sparring på lederrolle og udfordringer
 • sikrer læring, udvikling og professionel vækst af dig, dit team og forretningen/virksomheden
 • henvender sig til topledelse, ledere, HR-ansvarlige, specialister, projektledere og talenter.

Hvordan foregår det?

Et Executive Coaching forløb kan strække sig over kortere eller længere tid – typisk er et forløb på 6-10 møder á 1½-2 timers varighed og indeholder:

 • Indledende møde/telefonmøde af cirka 30 minutters varighed
 • Aftale af samarbejdskontrakt og aftale om fortrolighed (fortrolighedserklæring)
 • Opstartsmøde – hvad er ønsker, mål og fokus for processen
 • Coaching fasen med dialog, refleksion, ny læring, implementering og løbende feedback
 • Evaluering af forløb. Herefter fortsat implementering og vedligehold af læring

Forløbet kan understøttes med forskellig undervisning og teori.

Mulighed for e-mail og telefoncoaching mellem møderne.

Som en del af et Executive Coaching forløb kan der indgå forskellige typer af assessments.

Hvad er udbyttet af Coaching?

 • Nye perspektiver, handlemuligheder og kompetencer
 • Selvindsigt, større tydelighed og gennemslagskraft – vokse som leder
 • Bedre til at håndtere relationer – også ved konflikter
 • Udvikle organisatorisk lederskab
 • Opnå ønskede forretningsmæssige resulter
 • Fornyet energi
 • Udvikle balance, ro og fordybelse
 • Fortune Magazine: ”Coaching is the way for both organisations and individuals to significantly impact the bottom line”