Coachuddannelse

EXPAND’s grundlæggende coachuddannelse

Danmarks første ICF ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) godkendte coachuddannelse

Vi har valgt Expand som samarbejdspartner på “grundlæggende coachuddannelse”. Uddannelsen henvender sig til dig, der stiller krav til din coachuddannelse: den skal være professionelt tilrettelagt og gennemført, have et solidt teoretisk fundament og uddannelsen skal være akkrediteret af International Coach Federation (ICF). Expand’s coachuddannelsen giver dig grundlæggende og stærke coachingkompetencer og mulighed for at vokse som menneske. Undervisningen foregå i en atmosfære af respekt, rummelighed, humor og professionalisme.

Du bliver uddannet til at bruge coachingkompetencerne på mange forskellige måder, blandt andet indenfor ledelse og udvikling af medarbejdere. Ønsker du at gøre coaching til din profession, opnår du det uddannelsesmæssige fundament, der skal til for at blive certificeret af ICF som Associate Certified Coach.

Coachuddannelsen består af 5 moduler, hver på 3 dage, ialt 15 dage. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og praktisk evaluering på ICF’s ACC niveau, som du skal bestå for at opnå et uddannelsesbevis.

Det får du på uddannelsen:

 • Grundigt kendskab til hvad coaching er
 • Praktisk erfaring med hvordan du coacher i mange forskellige situationer
 • Et solidt teoretisk fundament
 • Meget og kvalificeret supervision og feedback
 • Effektive kommunikationsværktøjer
 • Masser af personlig coaching
 • Et trygt og støttende læringsrum
 • Et team af engagerede, erfarne og kompetente undervisere – alle ICF certificerede
 • Exceptionelt netværk med andre engagerede mennesker
 • En ICF godkendt uddannelse

Efter den grundlæggende coachuddannelse har du mulighed for at fortsætte på Expand’s overbygningsuddannelse og herved få et meget solidt uddannelsesfundament på ialt 152 timer.

Du kan læse om overbygningsuddannelsen på www.expand.nu eller få fremsendt materiale ved at kontakte Expand på telefon 57 83 11 24 eller e-mail info@expand.nu. Du er også meget velkommen til at kontakte Michael Skjøt for yderligere information på e-mail: ms@skjoet.net eller telefon 20 48 63 78. Vi glæder os til at høre fra dig.

Målet med coachuddannelsen
Målet med uddannelsen er, at du udvikler personlige coachingkompetencer. Det handler ikke bare om værktøjer og teknik, men om at integrere kompetencerne, så de bliver en naturlig måde at arbejde på. Målet er ligeledes, at du kan coache på ICF’s ACC niveau.

Ved gennemgang af teori, kompetencegivende øvelser og personlige oplevelser med at coache og blive coachet, fokuserer vi på at sætte deltageren i stand til:

 • At kunne styre coachingprocessen på en sådan måde, at der skabes rum for at fokuspersonen kan lære og udvikle sig, opnå større bevidsthed og handlekompetence
 • At (gen)skabe bevægelse fra en nuværende uønsket situation til en ønsket situation i tanke og handling hos fokuspersonen i overensstemmelse med dennes mål/ønske
 • Gennem eget eksempel på fleksibilitet i tanke og handling at kunne assistere til bevægelse og bevidsthed hos fokuspersonen
 • At beherske lytte- og spørgemetodik så det fremmer læring og udvikling hos fokuspersonen
 • At beherske metapositionen, en nærværende og dog adskilt tilstand, som er fundamentet for effektfuld coaching
 • At kende til og arbejde efter høje etiske standarder, således at ICF’s etiske retningslinjer efterleves i praksis
 • At beherske ICF’s 11 kernekompetencer i praksis på ACC niveau

Uddannelsens indhold
Expand’s coachuddannelse har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning og viden om effektfuld coaching.

Uddannelsens 5 moduler svarer til 82,5 effektive undervisningstimer.

Modul 1: Grundlaget for excellent coaching
Dette modul fokuserer på gennem mange øvelser at integrere strukturen i en coachingseance. Modulet opbygger grundlaget for at kunne skabe bevægelse i tanke og handling hos fokuspersonen.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Definition og afgrænsning af coaching
 • ICF’s 11 kernekompetencer – overordnet
 • MAAPS modellen – strukturen i en coachingproces
 • Feedback – eget fokus og egenfeedback
 • Værdier og grundholdninger i coaching

Modul 2: At skabe bevægelse i tanke og handling
På dette modul går vi endnu længere ind i coachens arbejde med at assistere fokuspersonen til at skabe bevægelse i tanke og handling. Vi bruger desuden tid på at få de systemiske nøglebegreber i relation til coaching gennemgået og arbejder i praksis ud fra disse begreber og forholdemåder.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Coachens fleksiblitet
 • Coachingrelationen – asymmetri og symmetri
 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Spørgsmål, der skaber bevægelse
 • Aktiv udadvendt opmærksomhed og lytning

Modul 3: Hypoteser, metapositionen og psykologiske mekanismer
Dette modul fokuserer på coachens indre arbejde. Det handler om gennem metapositionen at blive i stand til at observere sig selv, sine egne tanker og følelser og gøre sig selv flytbar, således at coachen ikke kommer til at tromle sine ideer og løsningsforslag igennem, men formår at introducere meningsfulde forstyrrelser i fokuspersonens måde at tænke og føle på – hele tiden med øje på de forandringer, som fokuspersonen ønsker at skabe. Coachen må ikke forelske sig i sine egne tænkemåde, men hele tiden formå at skabe nye forståelsesrammer og bruge dem konstruktivt i forhold til fokuspersonens fokus.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Forståelsesrammer og hypoteser
 • Psykologiske mekanismer
 • Coachtilstanden – metapositionen
 • Observeret coach session med feedback

Modul 4: Anerkendende undersøgelse, værdier og motivation.
På dette modul er der fokus på principperne fra Anerkendende undersøgelse (AI) anvendt i coaching. Du vil arbejde dig igennem processen, således at du kender den indefra. Vi arbejder ydermere med livshjulet, værdiafklaring og indsigt i, hvordan motivation skabes.
Vi afholder desuden en samtale med hver af kursisterne for at gøre status på egne mål med uddannelsen og for at sikre, at deltageren er klar til at gå til den afsluttende evaluering.

Vi arbejder med:

 • Coaching i organisationer
 • Anerkendende undersøgelse  i coaching – 4-D modellen
 • Værdiafklaring
 • Værdier og motivation
 • Livshjulet i coaching

Modul 5: Lytning, intuition og feedforward
Dette modul fokuserer på, hvordan intuition har sin plads i coaching og vi uddyber lyttekompetencerne. Vi arbejder desuden med brug af billeder og andre værktøjer i coaching samt med feedforward. Modulet samler alle trådene og du forlader modulet med en plan for dine næste skridt efter uddannelsen.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Intuition og lytning på niveau III i coaching
 • Brug af billeder i coaching
 • Feedback – feedforward
 • Observeret coach session med feedback
 • Opsamling på hele uddannelsen

Skriftlig og praktisk evaluering
Eksamen forløber over 3 dage, hvor hver deltager samlet skal bruge 1 dag på evalueringen. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted mellem klokken 10-12.30. Den praktiske evaluering afholdes herefter og de følgende dage. Hver person skal i 25 minutter coache en af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere tilstede ved evalueringen.

Undervisningen
Undervisningen har et stort fokus på at lære gennem træning og praktiske erfaringer, hvor teorien naturligt flettes ind gennem oplæg og dialoger i plenum. Vi ønsker at skabe et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og samtidig tilegne sig de forskellige coachingkompetencer, som skaber en platform for professionel coaching.

Vi giver meget og specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte dig i at nå dine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi maksimalt 18 deltagere på et hold.

Du får udleveret en udførlig uddannelsesmanual ved uddannelsens start. I forbindelse med uddannelsen er der yderligere 3 bøger på dansk, som du skal læse. Du får også en litteraturliste over anden anbefalet litteratur.

Ved holdstart vælger du en træningsgruppe, som mødes mellem modulerne. Træningsgrupperne aftaler egne møder. Til hver træningsgruppe tilknyttes en af de assisterende coaches, der står til rådighed på en træningssession mellem hvert undervisningsmodul. Et af kravene for at blive evalueret er, at du har coachet minimum 10 timer uden for selve undervisningen, ligesom du selv skal have modtaget minimum 5 timers coaching.

Mellem modulerne er der opgaver, som du skal besvare/aflevere for at kunne blive evalueret.

Hver kursist deltager desuden i en ekstra træningssession (Observeret Coach Session) sammen med to andre deltagere på coachuddannelsen mellem 4. og 5. modul. På denne ekstra træningssession er en af underviserne til stede, og du vil få en grundig feedback. Datoer for disse dage fastsættes i løbet af uddannelsen.

Underviserteam
Hos os møder du et engageret og kompetent team af undervisere, som har undervist sammen i mange år. Vi arbejder alle med at undervise, coache og arbejde med forandringsprocesser i organisationer.

Vi er altid 2 undervisere tilstede. Det er vigtigt for os, at vi skaber et trygt og tilpas udfordrende rum for læring. Vi sætter den enkeltes læring og udvikling højt, samtidig med at vi har fokus på at skabe en gruppe, som fungerer godt sammen.

På uddannelsen møder du som undervisere:

 • Annette Kledal, ICF certificeret coach PCC, Systemisk konsulent og NLP Træner
 • Charlotte Barfod, ICF certificeret coach ACC og NLP Træner
 • Michael Skjøt, ICF certificeret coach ACC og NLP Master Practitioner.

Du kan læse mere om os på www.expand.nu

På uddannelsen er der desuden tilknyttet coachingassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring.

Praktiske oplysninger
Coachuddannelse udbydes 2 gange om året med start hhv. forår og efterår hvert år.

Der er undervisning klokken 10-17 hver dag med 1 times frokost. Der er mindre pauser formiddag og eftermiddag. Frokost, frugt samt te/kaffe er inkluderet i prisen.

Sted
Undervisningen finder sted i vores undervisningslokaler på Amager Strandvej, 2300 København S. Der er gratis parkering.

Pris
Pris for den grundlæggende coachuddannelse er 38.800 DKK (ekskl. moms). Som noget nyt inkluderer prisen 2×1 times coaching med en ICF certificeret coach, der vil være en af underviserne på uddannelsen..

Ved tilmelding betales depositum på 10% af prisen.

Deltagerantal
Maksimum 18 deltagere på hvert hold.

Informationsmøder
Der afholdes løbende informationsmøder om uddannelsen. For nærmere information kan du kontakte info@expand.nu eller info@skjoet.net

ICF Certificering
Som den første danske udbyder har Expand’s “grundlæggende coachuddannelse” i april 2006 opnået ICF’s godkendelse som Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH). Det betyder, at uddannelsen lever op til ICF’s krav om blandt andet at indhold skal dokumenteres i forhold til ICF’s 11 kernekompetencer, de etiske retningslinjer skal efterleves, undervisernes kvalifikationer skal godkendes og et time antal mellem 60 og 120 timer.  Expand’s grundlæggende uddannelse er godkendt med 82,5 timer.

At uddannelsen er godkendt af ICF som en ACSTH godkendt coachuddannelse, betyder for dig, der tager uddannelsen, at du har sikkerhed for at uddannelsens indhold og tilrettelæggelse lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du umiddelbart har adgang til at blive ICF Certificeret på ACC niveau via portefolie ansøgningen.

For yderligere information er du meget velkommen til at Michael Skjøt (e-mail ms@skjoet.net og telefon 20 48 63 78).

ICF har givet Expand tilladelse til at markedsføre uddannelsen med følgende tekst:

“Expand Coach Uddannelse has been accredited as 82.5 hours of Approved Coach Specific Training Hours (“ACSTH”) by the International Coach Federation (ICF). The Approved Coach Specific Training Hours designation is awarded to programs that meet professional standards for coach training programs established by the ICF. Graduation from an ACSTH program will meet the ICF’s requirements for individual coach certification for student contact learning hours for the number of hours of the program. ACSTH approval does not warrant or guarantee the effectiveness of the training or the student’s ability to build a successful coaching practice. The individual applicant must take the ICF’s portfolio exam to obtain their credential.”

Tilmelding
Tilmelding direkte til Expand på www.expand.nu
Så snart vi har modtaget din tilmelding fremsendes faktura. Din plads på holdet er endeligt reserveret, når dit depositum/din betaling er modtaget.

Feedback fra deltagerne på CU hold 2/2009, februar 2010 til Michael Skjøt:

 • Tak for din rolige formidlingsevne og dit fokus på det der giver liv og engagement. Dit lune er værd at varme sig ved.
 • Hjertevarm med en god og smittende humor.
 • Alsidigt erfaringsgrundlag som han gerne deler ud af.
 • Udstråler en naturlig ro, balance og vedvarende energi.
 • Engageret og god til at hjælpe en videre når man er rådvild. God til at give ros og vise opbakning.
 • Har gode eksempler fra virksomheder.
 • Til dig vil jeg gerne sige mange tak. Tak for din viden om og evne til at få det “umulige” til at virke så enkelt.
 • Tak for et banebrydende halvår. Det har været en fornøjelse at nyde godt af dine erfaringer og din vilje til at dele ud af dem. Du er kontant og direkte i din kommunikationsform, det kan jeg virkelig godt lide. Ikke så meget “beating around the bush”. Man ved altid, hvor man har dig, og det er en unik egenskab.
 • Du og dine kollegaer er et virkelig godt team.