Teamcoaching

Hvad er Teamcoaching?

Executive Team Coaching:

 • er en udviklingsmetode, der tager afsæt i teamets konkrete udfordringer og ønsker om udvikling. Det kan være udfordrende for et lederteam, både at have fokus på den daglige drift samtidig med udvikling af forretningen og implementering af forandringsprojekter – ofte med høj hastighed og i en kompleks verden med pres på ressourcer og ønske om vækst
 • coaching og sparring på udvikling, udfordringer, relationer, roller og konflikter
 • sikrer læring, udvikling og vækst af teamet og forretningen/virksomheden
 • henvender sig til alle typer af teams – topledelse, ledergrupper, projektgrupper med flere

Hvordan foregår det?

Et Team Coaching forløb kan strække sig over kortere eller længere tid – typisk er et forløb på 6-10 møder á 2-2½ times varighed og indeholder:

 • Indledende møde(r) med afklaring af den nuværende situation
 • Aftale af samarbejdskontrakt og aftale om fortrolighed (fortrolighedserklæring)
 • Opstartsmøde – hvad er ønsker, mål og fokus for processen i
 • Coachingfasen med dialog, refleksion, ny læring, implementering og løbende feedback
 • Evaluering af forløb. Herefter fortsat implementering og vedligehold af læring

Forløbet kan understøttes med forskellig undervisning og teori.

Som en del af et Teamcoaching forløb kan der indgå forskellige typer af assessments.

Hvad er udbyttet af Team Coaching?

 • Ny forståelse og kollektiv læring – på et højere niveau end blot ”indsigt og gode intentioner”
 • Øge tillid, motivation, engagement – relationsudvikling internt og mellem organisation/virksomhed og omgivelserne
 • Helhedsorienteret ledelse
 • Frisætte teamets skjulte potentialer
 • Fokus på ”lederen som coach”
 • Skabe en coachende kultur