Ydelser

Coaching

Invitation og tilgang til Coaching

Vi bruger coaching som dialogform i transformative dialoger. Målet er personlig transformation og udvikling af executives, ledere, talenter og teams. Ønsket om transformation og udvikling kan være i forhold til meget konkrete forretningsmæssige og/eller personlige udfordringer og problemstillinger. Det kan også være et mere langsigtet ønske om udvikling mod ”next level” for personen, teamet og organisationen.

Alle coaching forløb starter med en uforpligtende indledende samtale inden opstart af forløbet. Her får coachen et indtryk af, hvad fokus er for forløbet, og hvordan coachen bedst kan deltage i personens eller teamets udviklings- og læringsproces. Desuden italesættes forventninger til processen, logistik, forberedelse og andet.

Vi arbejder efter International Coaching Federation’s (ICF) Etiske Retningslinjer, som også introduceres på mødet. Heri er blandt andet beskrevet krav til fortrolighed og etik. Link: ICF-Code-of-Ethics-1.pdf (coachingfederation.org)

Coaching forløb

Den indledende samtale giver både klient og coach mulighed for at få et indtryk af ønsker til forløbet, opgaven og hinanden, og dermed om forudsætningerne er til stede for at indlede et samarbejde.

Vi skræddersyr altid forløb til personen/teamet og situationen. Varigheden af forløb varierer meget. Vi har executive forløb, hvor klienten anvender coachen som fast sparringspartner over en længere periode. Vi har lige nu en håndfuld igangværende forløb, der har kørt i 10 år+.

Vi gennemfører også leder og talent forløb, hvor et typisk forløb er på en 6-8-10 møder af 1½ times varighed over en periode på 3 til 8 måneder.

Som en del af alle forløb arbejder vi med ”action learning”. Det betyder, at de områder og problemstillinger, der arbejdes med på coaching møderne, arbejder klienten videre med i sin hverdag mellem møderne.

Eksempler på temaer for og udbytte af Coaching

Scroll to Top