Ydelser

Erhvervspsykologiske tests

Erhvervspsykologiske tests kan anvendes både i forbindelse med individuelle udviklingsforløb og teamudviklingsforløb. Vores tests er web-baserede, kan besvares på mange sprog og har brugervenlige rapporter.

Vi tilbyder og er certificerede i følgende personprofiler/tests:

JTI – Jungiansk Type Index

JTI – Jungiansk Type Index, der er den skandinaviske udgave af den meget anvendte MBTI-personprofil, og er baseret på den schweiziske psykolog C.G. Jungs forskning og teori om psykologiske typer.

JTI er et ikke-evaluerende værktøj, der kan fortælle noget om, hvad der er typisk for en person. Hvad der i en given situation falder naturligt for personen at gøre (personens præferencer), uden at personen nødvendigvis behøver at optræde sådan hele tiden.

JTI personprofilen kan anvendes i udviklingsprocesser og hjælpe os til at forstå ligheder og forskelle mellem os selv og andre menneske. Hvorfor vi foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsmåder frem for andre. Hvorfor vi hurtigt er på bølgelængde med nogle mennesker, mens vi kan opleve andre er vanskeligere at kommunikere med.

Hogan Assessment System

Testsystemet består af tre forskellige tests. Disse kan anvendes sammen eller hver for sig.

  • Hogan Personality Inventory (HPI) evaluerer de personlighedsmæssige karakteristika, der er nødvendige for karrieremæssig succes og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejds- og teamrelationer i bred forstand.

    Hogan Personality Inventory (HPI) sætter standarden for en erhvervs- og forretningsorienteret vurdering af den normale personlighed og har i mere end 30 år været anvendt til at forudsige jobsucces,
  • Hogan Development Survey (HDS) måler 11 former for karrierehæmmende adfærd. Den negative effekt heraf er beskrevet i blandt andet Dotlich & Cairo i bogen ”Why CEO’s fail”.

    Selvindsigt er nøglen til at forstå og undgå de negative konsekvenser af karrierehæmmende adfærdstendenser. HDS er den eneste erhvervsrelaterede test, som kan måle disse uhensigtsmæssige adfærdsmønstre også kaldet ”derailers”.
  • Motiver, Værdier og Præferencer (MVPI) evaluerer lederes og medarbejderes kerneværdier og viser, hvad der motiverer og driver personen. MVPI fokuserer på, hvordan en leders eller medarbejders værdier og en organisations kultur passer sammen, samt beskriver hvilken kultur en leder vil skabe omkring sig.

  • Personprofiler og tests kan indgå som en del af udviklings-, coaching- og teamforløb og er altid ledsaget af en personlig testtilbagemelding.

  • Kontakt os for yderligere information om vores tests og personprofilværktøjer.
Scroll to Top