Ydelser

TeamCoaching

Hvad er TeamCoaching?

Executive TeamCoaching:

Hvordan foregår det?

Et TeamCoaching forløb kan strække sig over kortere eller længere tid – typisk er et forløb på 6-10 møder á 2-2½ times varighed og indeholder:

Forløbet kan understøttes med forskellig undervisning og teori.

Som en del af et TeamCoaching forløb kan der indgå forskellige typer af assessments.

Hvad er udbyttet af TeamCoaching?

Scroll to Top