Coaching og Teamcoaching

Skjoet arbejder med udvikling af enkeltpersoner og teams for virksomheder, organisationer og private – et af de stærkeste værktøjer hertil er coaching.

Coaching er et felt i stadig udvikling, og der er mange bud på, hvad coaching er, og hvordan det skal gøres. Du kan finde business-, executive-, life-, karriere-, stress- og en masse andet coaching. Og begrebet coaching anvendes ofte i flæng i alle mulige sammenhænge og betydninger.

Hvad er coaching ?

Coaching er en resultatskabende proces, der åbner op for menneskers og organisationers potentiale. Vi tror på, at alle har masser af potentiale og kreativitet, som er klar til at blive udviklet og brugt – vi skal blot forstå og lære, hvordan vi som enkeltpersoner eller organisationer kommer i kontakt med vores talent og unikke evner.

Coaching skaber bevægelse gennem forstyrrelser – hvor forstyrrelsen er spørgsmålene fra coachen – frem til målet og den ønskede situation og det vi gerne vil. Coachens rolle er at facilitere processen og stille kraftfulde og udfordrende spørgsmål.

I en organisatorisk kontekst kan coaching anvendes til at understøtte, at organisationen eller afdelingen får løst de definerede opgaver og når de valgte mål gennem den enkelte leders eller medarbejders indsats. Coaching er også et stærkt værktøj til at supportere forandrings- og udviklingsprocesser.

I en “privat” kontekst hjælper coaching dig med forandringer, og fører dig mod det mål, som du selv har defineret for processen. Det kan være, du ønsker et bedre eller et andet arbejdsliv, ønsker en anden balance i livet, ønsker at udvikle dig som leder, overvejer et jobskifte, har ønsker i forhold til dine relationer til andre mennesker eller ønsker at finde ny energi og nye ressourcer eller veje til at nå dine mål.

Alle aftaler om coaching starter med et uforpligtende møde, hvor vi dels fastlægger målet for coachingen og processen og dels aftaler rammerne for vort samarbejde.

Vi arbejder efter ICF’s (International Coach Federation’s) retningslinjer om fortrolighed og etik for professionel coaching. Større coachopgaver løses i samarbejde med eksternt tilknyttede coaches, der alle er ICF-certificerede.

Mere om coaching

Executive coaching – coaching relation mellem topleder/leder på højt niveau og coach. Der er ofte ikke bare koldt, men også ensomt på toppen. Ved brug af coaching har toplederen mulighed for fortrolig og professionel sparring på udfordringer i relation til såvel virksomhed og organisation samt eget arbejdsliv og mere personlige mål og egen trivsel. Og dette kan være i akutte situationer og med helt aktuelle emner, ligesom det kan være mere langsigtet med ønske om personlig udvikling i rollen som leder. Coachen udfordrer og understøtter processen med at kortlægge og implementere handlemuligheder.

Business coaching – coaching relation mellem leder/specialist/medarbejder og coach eller et team og coach. Her arbejdes typisk med emner i relation til arbejdsliv – målsætninger, fastholde fokus, forandringer, lederrollen, samarbejdsrelationer, håndtering af komplekse situationer, arbejdsbelastning, træning af præstationer som vigtige kunde- eller personalemøder, kreativitet, egen udvikling eller andet, der er virksomheds- eller job-relateret. Coachens rolle er overordnet at medvirke til at frigøre positiv energi, udfordre mål, muligheder og løsninger samt understøtte implementeringen heraf.

Coaching af teams kan handle om teamets relationer, arbejdsprocesser, mål, strategier, om forventningsafklaring, håndtering af forandringsprocesser eller noget helt andet.

Personlig coaching – også kaldet life og karriere coaching. Overordnet handler det om, hvad det er, du vil opnå. Hvad er dit mål, eller hvad skal dit mål være ? Er målet udfordrende nok, og hvordan kommer du i mål ? Få udarbejdet en helt konkret handlingsplan. Og emnerne kan være ting i forhold til din karriere, ønske om jobskifte, skrive ansøgning og CV, interviewtræning, personlig udvikling generelt eller muligheder og forhold, der vedrører dine relationer. Det kan også være mere personlige ting som livsvalg og beslutninger, hvor du ønsker udvikling og forandring.

Coach baggrund – “License to coach” ;-))

Michael Skjøt blev certificeret som coach første gang i 2003 og har brugt og arbejdet med coaching siden da. Blev i juni 2012 akkrediteret af International Coach Federation (ICF) som ProfessionalCertified Coach (PCC-certificering). Blev i 2007 akkrediteret af ICF som Associate Certified Coach (ACC-certificering). I perioden januar 2009-december 2011 har Michael Skjøt været bestyrelsesmedlem i det danske ICF Chapter (President 2011, President Elect 2010 og Director 2009) og fungerer fra januar 2012 som formand for ICF Danmark’s etisk komité.

Michael Skjøt er endvidere medlem af European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Vi tilbyder forskellige coachingpakker og forløb tilpasset dit eller din virksomheds konkrete behov. Kontakt os helt uforpligtende herom. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Ring eller send en mail. Vi ser frem til at høre fra dig.

Tidsbestilling kan ske på telefon eller e-mail, mandage til fredage mellem klokken 8-17.